Shelly Liu

Trženje in promocija

Facebook Linkedin

Sem Shelly in v prevajalskem servisu Hieroglifi pomagam na področju marketinga in promocije.

Sem magistrica splošnega managementa (MBA) in imam bogate izkušnje na področju splošnega managementa, prodaje in marketinga, strateškega načrtovanja, kot tudi tržnih raziskav in analiz.

Svoje široko znanje s področja mednarodnega poslovnega okolja, dobre komunikacijske in organizacijske veščine bom uporabila pri svojem delu z namenom razvoja kratko- in dolgoročnih marketinških strategij prevajalskega servisa Hieroglifi.