Slovenija druga po številu govorjenih jezikov

Posebna raziskava Eurobarometra je raziskovala znanje tujih jezikov pri Evropejcih. Raziskavo je leta 2012 naročila Evropska komisija in v raziskavi so odkrili, da več kot polovica Evropejcev lahko vzdržuje pogovor v tujem jeziku (54 %), kar četrtina (25 %) pa govori dva tuja jezika. Zanimiv je podatek, da so skoraj vsi sodelujoči iz Slovenije, Luksemburga, Latvije, Nizozemske, Malte, Litve in Švedske potrdili, da lahko poleg svojega materinega jezika tekoče govorijo še vsaj en tuj jezik. Države, kjer manjše število ljudi govori tuje jezike, so Madžarska, Italija, Velika Britanija, Portugalska in Irska. Najbolj razširjen tuj jezik je angleščina, sledi francoščina, nemščina, španščina in ruščina. Večina vprašanih, ki govorijo tuj jezik, verjamejo, da presegajo osnovno raven znanja.

Skoraj polovica Evropejcev pravi, da razume vsaj en tuj jezik v takšni meri, da lahko sledijo novicam na radiu in televiziji. Kot največjo oviro pri učenju tujega jezika vprašani vidijo v pomanjkanju motivacije, sledi pomanjkanje časa in visoki stroški učenja. Najpogostejši način učenja tujega jezika je z učnimi urami v šoli.

Iz te raziskave se da izpeljati tudi povprečno število jezikov, ki se govori v vsaki evropejski državi – zelo zanimiv je podatek o Slovenji, saj v povprečju prebivalci govorijo kar tri jezike, to število preseže le še ena evropska država, in sicer Luksemburg, kjer prebivalci v povprečju govorijo 3,6 jezika.

(Vir: Special Eurobarometer 386 - Europeans and their Languages (PDF))

Share this post