Prevajanje sodnih prevodov


Sodni prevodi so eden od ključnih storitev prevajanja, ki jih nudimo v Hieroglifih. Za potrebe naših strank sodelujemo s sodnimi tolmači, ki so pri Ministrstvu za pravosodje zapriseženi kot stalni sodni tolmači in ki prevajajo iz in v 36 različnih jezikov (več o tem si lahko preberete tukaj).

Sodne prevode potrebujejo posamezniki, ko za različne uradne postopke potrebujejo prevod listin, ki so bile izdane v tujih institucijah, in jih morajo za potrebe naših organov prevesti v slovenski jezik. Nekateri potrebujejo prevod slovenskih listin v tuje jezike, ki jih bodo potrebovali v tujini. Večinoma so to overitve potnih listov, prevodi diplom, rojstnih listov ali česa podobnega.

Sodne prevode potrebujejo pri svojem delovanju tudi podjetja, ki pri svojem sodelovanju vstopajo na tuje trge in pri tem prav tako potrebujejo sodne prevode določenih listin (izpisov iz registrov, različnih davčnih potrdil, statutov družb in podobnega). Tudi tuja podjetja, ki vstopajo na naš trg, potrebujejo sodne prevode v slovenski jezik. Prevajajo se različni certifikati, akti o ustanovitvah, registracijski dokumenti ipd.

Večino sodnih prevodov se opravlja za potrebe odvetniških družb. Običajno se prevajajo pogodbe, aneksi, sodbe, tožbe in drugi dokumenti, povezani s sodnimi oz. arbitražnimi postopki.

Največkrat je časovna omejitev, ki je namenjena prevajanju, ključna, saj se prevodi kot dokazno gradivo vlagajo na sodišča ali k drugim organom. Zato morajo biti prevodi pripravljeni najkasneje do rokov, dogovorjenih s stranko. Pri teh prevodih je nadvse pomembno, da se v celoti skladajo z vsebino izvirnikov, kar sodni tolmači tudi potrjujejo s svojim žigom, ki je sestavni del vsakega sodnega prevoda.

V prevajalskem servisu Hieroglifi vam nudimo sodne prevode za vse podprte jezikovne kombinacije, ki jih opravljajo slovenski sodni tolmači.

Če potrebujete sodni prevod, vam bomo z veseljem pripravili ponudbo. Pišite nam na info@hieroglifi.si.

Share this post