Slovenija druga po številu govorjenih jezikov

Posebna raziskava Eurobarometra je raziskovala znanje tujih jezikov pri Evropejcih. Raziskavo je leta 2012 naročila Evropska komisija in v raziskavi so odkrili, da več kot polovica Evropejcev lahko vzdržuje pogovor v tujem jeziku (54 %), kar četrtina (25 %) pa govori dva tuja jezika. Zanimiv je podatek, da so skoraj vsi sodelujoči iz Slovenije, Luksemburga, Latvije, Nizozemske, Malte, Litve in Švedske potrdili, da lahko poleg svojega materinega jezika tekoče govorijo še vsaj en tuj jezik.

Ključ do dobrega prevoda

Vsi si želimo brati dobro napisana besedila, katerih sporočilo je jasno in nedvoumno. Nemalokrat pa so prevajalci soočeni s težavami, ko je treba prevesti nejasna in zapletena besedila. Da ne bi prihajalo do neljubih zapletov s slabimi ali celo napačnimi prevodi, so pri Evropski komisiji izdelali brošuro z napotki, kako napisati jasno in razumljivo besedilo, ki posledično zagotavlja tudi bolj kakovostne prevode.

Na spodnji povezavi si lahko brošuro brezplačno prenesete.

Pages