Spodaj smo za vas zapisali nekaj odgovorov na pogosta vprašanja, povezana z našimi storitvami. Če med njimi ne boste našli odgovora na svoje vprašanje, vam bomo nanj z veseljem odgovorili, zato nam pišite na info@hieroglifi.si.V kolikor bi najprej potrebovali ponudbo ali predračun, nam dokument, ki ga bomo varovali kot zaupnega, pošljite na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli neobvezujočo ponudbo z naše strani. Če se boste odločili za prevod, vam bomo prevod pripravili najkasneje do roka, navedenega v ponudbi.

Vsak prevod v prevajalskem servisu HIEROGLIFI sprejme vodja projektov, ki pripravi analizo, s katero oceni, koliko časa bo potrebnega za prevod besedila in kakšna bo okvirna cena prevoda. Končna cena prevoda se namreč obračuna na podlagi prevedenega besedila, ki pa se običajno od izvirnika nekoliko razlikuje. Načeloma je postopek priprave prevoda naslednji:

 1. prevzem gradiva,
 2. priprava dokumentov in njihova analiza,
 3. priprava ponudbe,
 4. potrditev projekta s strani naročnika in oddaja naročilnice,
 5. prevod,
 6. lektura,
 7. preverjanje kakovosti (QA),
 8. oddaja prevedenih dokumentov naročniku.

Prevode opravijo prevajalci z diplomo in večletnimi izkušnjami na določenem strokovnem področju, lekturo pa rojeni govorci ciljnega jezika. Končni izdelek pregleda še vodja projektov, ki prevod tudi posreduje naročniku.


V prevajalskem servisu HIEROGLIFI imamo široko mrežo izkušenih prevajalcev, ki prevajajo v številne jezike s celega sveta. Pošljite nam povpraševanje na info@hieroglifi.si ali nas pokličite in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.


V prevajalskem servisu HIEROGLIFI hitro odzivnost postavljamo na prvo mesto, zato boste že v nekaj minutah po oddanem povpraševanju prejeli odgovor z naše strani. Če potrebujete ponudbo, jo bomo pripravili takoj, ko bo to mogoče, vsekakor pa še isti dan.

Običajna prevajalska norma je 2000 besed na dan oziroma 8 avtorskih strani. Vendar na delovni proces in učinkovitost vpliva več dejavnikov: težavnost oziroma zahtevnost besedila, število strani, jezikovna kombinacija ter ne nazadnje rok za izvedbo. Zavedamo se, da je časovna komponenta tudi za vas ključnega pomena, zato si želimo, da bi lahko vedno ustregli vaši želji. V kolikor vašega želenega roka nikakor ni mogoče doseči, vam bomo to povedali takoj in prepričani smo, da bomo skupaj našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. V določenih primerih se prevajalska norma seveda lahko poveča ali pa se združi moči več prevajalcev, ki pod budnim in natančnim spremljanjem projektnega vodje skupaj delajo na enem projektu.

Prevod bo torej pripravljen čim prej, vsekakor pa do roka, navedenega v ponudbi.


Obračunska stran zajema 1500 znakov brez presledkov. Besedila, ki jih prejmemo v obliki, ki jo je mogoče urejati (na primer .doc ali .txt), hitro analiziramo in ugotovimo, kakšen je obseg besedila, koliko časa bo potrebnega za prevod in kakšna bo okvirna cena. Če pa je dokument v obliki, ki se je ne da urejati (na primer .pdf), bomo dokument najprej morali pretvoriti in šele nato bomo lahko dokument analizirali.


V vseh. V vsakem primeru je najbolje, da stopite v stik z nami (info@hieroglifi.si) in dogovorili se bomo o najboljši možni rešitvi. Če so roki zares kratki in imate dokument samo v fizični obliki, dostava s pošto pa bi bila časovno potratna, se lahko zmenimo za osebni prevzem in dostavo. Vedno bomo tudi poskrbeli, da bo končni izdelek popolnoma enak izvirniku.


Seveda. Pišite nam na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli odgovor z naše strani.


Da. Kadar potrebe to zahtevajo, delamo tudi ob vikendih in praznikih. Vedno se bomo potrudili, da bomo kar najbolje skladni z vašimi potrebami in željami. Pišite nam na info@hieroglifi.si in skupaj bomo ugotovili, ali je vaš želeni rok mogoče ujeti.


Sodni prevod je uradni prevod listine, ki ga opravi sodni tolmač/prevajalec. Sodni prevajalci/tolmači so pooblaščeni za prevajanje uradnih listin (poročnih listov, šolskih spričeval, univerzitetnih diplom, vlog pri sodiščih, sodnih odločb itd.) in tolmačenje pred sodiščem (tj. ko pričajo stranke ali priče), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi pregledi). Uradni sodni prevajalci/tolmači so pooblaščeni, da na svoje prevode odtisnejo uradni žig, s katerim overijo prevod. Sodni prevajalci/tolmači morajo običajno imeti univerzitetno izobrazbo iz svojega(-ih) delovnega (-ih) jezika(-ov) ter obvladati različne veščine prevajanja in tolmačenja.

V prevajalskem servisu HIEROGLIFI vam lahko priskrbimo sodne prevode za vse jezike, ki jih opravljajo sodno zapriseženi tolmači v Sloveniji. Če vaše želene kombinacije jezikov ni med zapriseženimi tolmači, se uporabi t.i. relay prevajanje oziroma tolmačenje prek vmesnega/skupnega jezika.

V Sloveniji so sodni tolmači registrirani za naslednje jezike:

 • albanski
 • angleški
 • arabski
 • bolgarski
 • bosanski
 • češki
 • črnogorski
 • finski
 • flamski
 • francoski
 • gotica
 • govorica gluhonemih
 • grški in novogrški
 • grški
 • holandski
 • hrvaški
 • iranski
 • italijanski
 • japonski
 • kitajski
 • latinski
 • madžarski
 • makedonski
 • nemški
 • pakistanski- urdu, pandžabi
 • poljski
 • portugalski
 • romunski
 • ruski
 • slovaški
 • srbohrvaški
 • srbski
 • španski
 • švedski
 • turški
 • ukrajinski


Pri sodnem prevodu gre za listino, ki je sestavljena iz izvirnika in originala. Listi so fizično speti oziroma zvezani z narodno vrvico, na zadnji strani pa sodni tolmač odtisne svoj uradni žig ter se podpiše. V kolikor mora biti zvezan izvirni dokument, nam ga pošljite prek navadne pošte ali osebno dostavite na naslov Ulica Angele Vode 29, Ljubljana. Če se vam mudi, se lahko dogovorimo tudi za osebni prevzem. Če je listina lahko zvezana s kopijo, nam skeniran dokument pošljite prek e-pošte na info@hieroglifi.si in postopek bo hitrejši.

Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli pravo rešitev.


Plačilo za pravne osebe se izvede na podlagi izstavljenega računa, ki ga podjetje prejme po pošti. Fizične osebe pa storitev plačajo vnaprej in na podlagi prejetega dokazila o plačilu računa damo besedilo v prevod.


Seveda. V prevajalskem servisu HIEROGLIFI vsaki morebitni stalni stranki pripravimo individualno ponudbo, ki zajema njene specifične potrebe. Na osebnem sestanku vam bomo z veseljem predstavili naš način dela in ugodnosti, ki jih boste deležni kot stalna stranka. Če bi se želeli dogovoriti za osebni sestanek, nam pišite na info@hieroglifi.si.

Ne glede na to, ali ste stalna stranka ali ne, je naša glavna zaveza doseganje visoke kakovosti in s tem tudi zadovoljstva naših strank, kar vselej postavljamo v ospredje.


Google Prevajalnik vam lahko hitro pomaga pri razumevanju besedil, kjer podrobnosti vsebine niso zelo pomembne in zadostuje že »splošni pomen«. Če vsebina ne predstavlja vašega podjetja na zunaj ali je ne uporabljajo vaše stranke, se lahko poslužite bližnjice in uporabite Google Prevajalnik, saj v takšnih situacijah slovnica in točnost nista bistvenega pomena.

Človeško prevajanje pomeni, da prevod opravi človek, prevajalec, ki zagotovi, da je pomen prevedenega besedila popolnoma skladen z vsebino izvirnika in namenom besedila. Prevajalec je sposoben razumeti kontekst vsebine v izvirniku in ga prenesti v ciljni jezik v polnem pomenu. Poleg tega se prevajalci ponašajo s slovnično pravilnim zapisom na bralcu razumljiv način. Za razliko od Google Prevajalnika prevajalci razumejo idiomatske razlike med dvema jezikoma, česar do danes strojnemu prevajanju še ni uspelo.

Za človeško prevajanje se odločite vedno, ko je pomembna točnost. Če bodo vsebino videli vaši uporabniki, bo človeško prevajanje zagotovilo boljše in bolj poglobljeno razumevanje besedil, obenem pa bo vaše podjetje predstavilo v pozitivni luči.

V prevajalskem servisu Hieroglifi uporabljamo zgolj človeško prevajanje. Pri našem načinu dela je v prevajalski projekt vedno vključenih več strokovnjakov, da se zagotovi najvišja raven kakovosti prevodov. V prevajanje so tako vedno vključeni prevajalci, ki jih izberemo na podlagi njihovega strokovnega področja, lektorji, ki so po pravilu naravni govorci besedila, ki ga lektorirajo, ter vodja projektov, ki je v celoti zadolžen za nemoten potek dela in bo poskrbel, da boste s prevodom 100-odstotno zadovoljni.

Za vsa vprašanja ali povpraševanje nam pišite na info@hieroglifi.si ali nas pokličite in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.