Sodni prevodi, kakovostno izvedeno in zanesljivo opravljeno.Priskrbimo vam lahko sodne prevode za vse jezike, ki jih opravljajo sodno zapriseženi tolmači v Sloveniji.

Sodni prevod je uradni prevod listine, ki ga opravi sodni tolmač. Sodni tolmači/prevajalci so s strani pristojnega ministrstva pooblaščeni za prevajanje uradnih listin (pogodbe, revizorska poročila, univerzitetne diplome, vloge pri sodiščih, sodne odločbe itd.) in tolmačenje pred sodiščem (tj. ko pričajo stranke ali priče), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi pregledi).

Če vaše želene kombinacije jezikov ni med zapriseženimi tolmači, se uporabi t.i. relay prevajanje oziroma tolmačenje prek vmesnega/skupnega jezika.

V Sloveniji registrirani sodni tolmači zagotavljajo naslednje sodne prevode:

 • sodni prevod za albanski jezik (albanščina)
 • sodni prevod za angleški jezik (angleščina)
 • sodni prevod za arabski jezik (arabščina)
 • sodni prevod za bolgarski jezik (bolgarščina)
 • sodni prevod za bosanski jezik
 • sodni prevod za češki jezik (češčina)
 • sodni prevod za črnogorski jezik
 • sodni prevod za finski jezik (finščina)
 • sodni prevod za flamski jezik
 • sodni prevod za francoski jezik (francoščina)
 • sodni prevod za novogrški jezik
 • sodni prevod za grški jezik (grščina)
 • sodni prevod za holandski jezik (nizozemščina)
 • sodni prevod za hrvaški jezik (hrvaščina)
 • sodni prevod za iranski jezik (iranščina)
 • sodni prevod za italijanski jezik (italijanščina)
 • sodni prevod za japonski jezik (japonščina)
 • sodni prevod za kitajski jezik (kitajščina)
 • sodni prevod za latinski jezik
 • sodni prevod za madžarski jezik (madžarščina)
 • sodni prevod za makedonski jezik (makedonščina)
 • sodni prevod za nemški jezik (nemščina)
 • sodni prevod za pakistanski jezik
 • sodni prevod za pakistanski-urdu jezik
 • sodni prevod za pakistanski pandžabi jezik
 • sodni prevod za poljski jezik (poljščina)
 • sodni prevod za portugalski jezik (portugalščina)
 • sodni prevod za romunski jezik (romunščina)
 • sodni prevod za ruski jezik (ruščina)
 • sodni prevod za slovaški jezik (slovaščina)
 • sodni prevod za srbohrvaški jezik (srbohrvaščina)
 • sodni prevod za srbski jezik (srbščina)
 • sodni prevod za španski jezik (španščina)
 • sodni prevod za švedski jezik (švedščina)
 • sodni prevod za turški jezik (turščina)
 • sodni prevod za ukrajinski jezik (ukrajinščina)
 • Stopite v stik z nami in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.  Sodni prevodi

  Sodni prevodi so eden ključnih storitev prevajanja, ki jih nudimo v Hieroglifih. Za potrebe naših strank sodelujemo s tolmači, ki so pri Ministrstvu za pravosodje zapriseženi kot stalni sodni tolmači in ki prevajajo iz in v 36 različnih jezikov (več o tem si lahko preberete tukaj).

  Sodne prevode potrebujejo posamezniki, ko za različne uradne postopke potrebujejo prevod listin, ki so bile izdane v tujih institucijah, in jih morajo za potrebe naših organov prevesti v slovenski jezik. Nekateri potrebujejo prevod slovenskih listin v tuje jezike, ki jih bodo potrebovali v tujini. Večinoma so to overitve potnih listov, prevodi diplom, rojstnih listov ali česa podobnega.

  Sodne prevode potrebujejo pri svojem delovanju tudi podjetja, ki pri svojem sodelovanju vstopajo na tuje trge in pri tem prav tako potrebujejo sodne prevode določenih listin (izpisov iz registrov, različnih davčnih potrdil, statutov družb in podobnega). Tudi tuja podjetja, ki vstopajo na naš trg, potrebujejo sodne prevode v slovenski jezik. Prevajajo se različni certifikati, akti o ustanovitvah, registracijski dokumenti ipd.

  Večino sodnih prevodov se opravlja za potrebe odvetniških družb. Običajno se prevajajo pogodbe, aneksi, sodbe, tožbe in drugi dokumenti, povezani s sodnimi oz. arbitražnimi postopki.

  Največkrat je časovna omejitev, ki je namenjena prevajanju, ključna, saj se prevodi kot dokazno gradivo vlagajo na sodišča ali k drugim organom. Zato morajo biti prevodi pripravljeni najkasneje do rokov, dogovorjenih s stranko. Pri teh prevodih je nadvse pomembno, da se v celoti skladajo z vsebino izvirnikov, kar sodni tolmači tudi potrjujejo s svojim žigom, ki je sestavni del vsakega sodnega prevoda.

  V prevajalskem servisu Hieroglifi vam nudimo sodne prevode za vse podprte jezikovne kombinacije, ki jih opravljajo slovenski sodni tolmači.

  Če potrebujete sodni prevod, vam bomo z veseljem pripravili ponudbo. Pišite nam na info@hieroglifi.si.


  Pri sodnem prevodu gre za listino, ki je sestavljena iz izvirnika in originala. Listi so fizično speti oziroma zvezani z narodno vrvico, na zadnji strani pa sodni tolmač odtisne svoj uradni žig ter se podpiše. V kolikor mora biti zvezan izvirni dokument, nam ga pošljite prek navadne pošte ali osebno dostavite na naslov Ulica Angele Vode 29, v Ljubljani. Če se vam mudi, se lahko dogovorimo tudi za osebni prevzem. Če je listina lahko zvezana s kopijo, nam skeniran dokument pošljite prek e-pošte na info@hieroglifi.si in postopek bo hitrejši.

  Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli pravo rešitev.


  V kolikor bi najprej potrebovali ponudbo ali predračun za sodni prevod, nam dokument, ki ga bomo varovali kot zaupnega, pošljite na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli neobvezujočo ponudbo z naše strani. Če se boste odločili za sodni prevod, vam bomo sodno overjeni prevod pripravili najkasneje do roka, navedenega v ponudbi.

  Vsak sodni prevod v prevajalskem servisu HIEROGLIFI sprejme vodja projektov, ki pripravi analizo, s katero oceni, koliko časa bo potrebnega za sodno overjeno prevajanje besedila in kakšna bo okvirna cena prevoda. Končna cena prevoda se namreč obračuna na podlagi prevedenega besedila, ki pa se običajno od izvirnika minimalno razlikuje.


  V prevajalskem servisu HIEROGLIFI hitro odzivnost postavljamo na prvo mesto, zato boste že v nekaj minutah po oddanem povpraševanju prejeli odgovor z naše strani. Če potrebujete ponudbo, jo bomo pripravili takoj, ko bo to mogoče.

  Običajna prevajalska norma je 2000 besed na dan oziroma 8 avtorskih strani. Vendar na delovni proces in učinkovitost vpliva več dejavnikov: težavnost oziroma zahtevnost besedila, število strani, jezikovna kombinacija ter ne nazadnje rok za izvedbo. Zavedamo se, da je časovna komponenta tudi za vas ključnega pomena, zato si želimo, da bi lahko vedno ustregli vaši želji. V kolikor vašega želenega roka nikakor ni mogoče doseči, vam bomo to povedali takoj in prepričani smo, da bomo skupaj našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse.

  Sodni prevod bo torej pripravljen čim prej, vsekakor pa do roka, navedenega v ponudbi.


  Obračunska stran zajema 1500 znakov brez presledkov. Besedila, ki jih prejmemo v obliki, ki jo je mogoče urejati (na primer .doc ali .txt), hitro analiziramo in ugotovimo, kakšen je obseg besedila, koliko časa bo potrebnega za sodni prevod in kakšna bo okvirna cena. Če pa je dokument v obliki, ki se je ne da urejati (na primer .pdf), bomo dokument najprej morali pretvoriti in šele nato bomo lahko dokument analizirali.


  Dokumente nam lahko pošljete predhodno v elektronski obliki po elektronski pošti, za vezavo pa bomo potrebovali tudi fizični original. V vsakem primeru je najbolje, da stopite v stik z nami (info@hieroglifi.si) in dogovorili se bomo o najboljši možni rešitvi. Če so roki zares kratki in imate dokument samo v fizični obliki, dostava s pošto pa bi bila časovno potratna, se lahko zmenimo za osebni prevzem in dostavo.


  Seveda. Pišite nam na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli odgovor z naše strani.


  Da. Kadar potrebe to zahtevajo, delamo tudi ob vikendih in praznikih. Vedno se bomo potrudili, da bomo kar najbolje skladni z vašimi potrebami in željami. Pišite nam na info@hieroglifi.si in skupaj bomo ugotovili, ali je vaš želeni rok mogoče ujeti.


  Plačilo za pravne osebe se izvede na podlagi izstavljenega računa, ki ga podjetje prejme po pošti. Fizične osebe pa storitev plačajo vnaprej in na podlagi prejetega dokazila o plačilu računa damo besedilo v prevajanje.


  Seveda. V prevajalskem servisu HIEROGLIFI vsaki morebitni stalni stranki pripravimo individualno ponudbo, ki zajema njene specifične potrebe. Na osebnem sestanku vam bomo z veseljem predstavili naš način dela in ugodnosti, ki jih boste deležni kot stalna stranka. Če bi se želeli dogovoriti za osebni sestanek, nam pišite na info@hieroglifi.si.

  Ne glede na to, ali ste stalna stranka ali ne, je naša glavna zaveza doseganje visoke kakovosti in s tem tudi zadovoljstva naših strank, kar vselej postavljamo v ospredje.


  Zagotavljamo sodne prevode v naslednje jezike:

 • sodni prevod v albanščino
 • sodni prevod v angleščino
 • sodni prevod v arabščino
 • sodni prevod v bolgarščino
 • sodni prevod v bosanščino
 • sodni prevod v češčino
 • sodni prevod v črnogorščino
 • sodni prevod v finščino
 • sodni prevod v flamščino
 • sodni prevod v francoščino
 • sodni prevod v gotico
 • sodni prevod govorice gluhonemih
 • sodni prevod v novogrški jezik
 • sodni prevod v grščino
 • sodni prevod v nizozemščino (holandščino)
 • sodni prevod v hrvaščino
 • sodni prevod v iranščino
 • sodni prevod v italijanščino
 • sodni prevod v japonščino
 • sodni prevod v kitajščino
 • sodni prevod v latinščino
 • sodni prevod v madžarščino
 • sodni prevod v makedonščino
 • sodni prevod v nemščino
 • sodni prevod v pakistanski jezik
 • sodni prevod v pakistanski-urdu jezik
 • sodni prevod v pakistanski pandžabi jezik
 • sodni prevod v poljščino
 • sodni prevod v portugalščino
 • sodni prevod v romunščino
 • sodni prevod v ruščino
 • sodni prevod v slovaščino
 • sodni prevod v srbohrvaščino
 • sodni prevod v srbščino
 • sodni prevod v španščino
 • sodni prevod v švedščino
 • sodni prevod v turščino
 • sodni prevod v ukrajinščino