Sodni tolmač, kakovostno izvedeno in zanesljivo opravljeno.Potrebujete tolmača? Zagotavljamo tolmačenje za vse jezike, ki jih opravljajo sodno zapriseženi tolmači v Sloveniji.

Sodni overjeni prevod je uradni prevod listine, ki ga opravi sodni tolmač. Sodni tolmač je s strani pristojnega ministrstva pooblaščen za prevajanje uradnih listin (pogodbe, revizorska poročila, univerzitetne diplome, vloge pri sodiščih, sodne odločbe itd.) in tolmačenje pred sodiščem (tj. ko pričajo stranke ali priče), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi pregledi).

Če vaše želene kombinacije jezikov ni med zapriseženimi tolmači, se uporabi t.i. relay prevajanje oziroma tolmačenje prek vmesnega/skupnega jezika.

V Sloveniji so registrirani naslednji sodni tolmači:

 • sodni tolmač za albanski jezik (albanščina)
 • sodni tolmač za angleški jezik (angleščina)
 • sodni tolmač za arabski jezik (arabščina)
 • sodni tolmač za bolgarski jezik (bolgarščina)
 • sodni tolmač za bosanski jezik
 • sodni tolmač za češki jezik (češčina)
 • sodni tolmač za črnogorski jezik
 • sodni tolmač za finski jezik (finščina)
 • sodni tolmač za flamski jezik
 • sodni tolmač za francoski jezik (francoščina)
 • sodni tolmač za novogrški jezik
 • sodni tolmač za grški jezik (grščina)
 • sodni tolmač za holandski jezik (nizozemščina)
 • sodni tolmač za hrvaški jezik (hrvaščina)
 • sodni tolmač za iranski jezik (iranščina)
 • sodni tolmač za italijanski jezik (italijanščina)
 • sodni tolmač za japonski jezik (japonščina)
 • sodni tolmač za kitajski jezik (kitajščina)
 • sodni tolmač za latinski jezik
 • sodni tolmač za madžarski jezik (madžarščina)
 • sodni tolmač za makedonski jezik (makedonščina)
 • sodni tolmač za nemški jezik (nemščina)
 • sodni tolmač za pakistanski jezik
 • sodni tolmač za pakistanski-urdu jezik
 • sodni tolmač za pakistanski pandžabi jezik
 • sodni tolmač za poljski jezik (poljščina)
 • sodni tolmač za portugalski jezik (portugalščina)
 • sodni tolmač za romunski jezik (romunščina)
 • sodni tolmač za ruski jezik (ruščina)
 • sodni tolmač za slovaški jezik (slovaščina)
 • sodni tolmač za srbohrvaški jezik (srbohrvaščina)
 • sodni tolmač za srbski jezik (srbščina)
 • sodni tolmač za španski jezik (španščina)
 • sodni tolmač za švedski jezik (švedščina)
 • sodni tolmač za turški jezik (turščina)
 • sodni tolmač za ukrajinski jezik (ukrajinščina)
 • Stopite v stik z nami in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.  Sodni tolmač

  Storitve, ki jih opravlja sodni tolmač so ene ključnih storitev prevajanja, ki jih nudimo v Hieroglifih. Za potrebe naših strank sodelujemo s tolmači, ki so pri Ministrstvu za pravosodje zapriseženi kot stalni sodni tolmači in ki prevajajo iz in v 36 različnih jezikov (več o tem si lahko preberete tukaj).

  Tolmač je potreben takrat, ko je za različne uradne postopke potreben prevod listin, ki so bile izdane v tujih institucijah, in jih morajo za potrebe naših organov prevesti v slovenski jezik. Nekateri potrebujejo tolmača za prevod slovenskih listin v tuje jezike, ki jih bodo potrebovali v tujini. Večinoma so to overitve potnih listov, prevodi diplom, rojstnih listov ali česa podobnega.

  Tolmač pripravi sodne prevode tudi za potrebe podjetij, ki pri svojem sodelovanju vstopajo na tuje trge in pri tem prav tako potrebujejo tolmača oziroma sodne prevode določenih listin (izpisov iz registrov, različnih davčnih potrdil, statutov družb in podobnega). Tudi tuja podjetja, ki vstopajo na naš trg, potrebujejo tolmača, ki zagotovi sodne prevode v slovenski jezik. Prevajajo se različni certifikati, akti o ustanovitvah, registracijski dokumenti ipd.

  Večino storitev, ki jih zagotovi tolmač, se opravlja za potrebe odvetniških družb. Običajno se prevajajo pogodbe, aneksi, sodbe, tožbe in drugi dokumenti, povezani s sodnimi oz. arbitražnimi postopki.

  Največkrat je časovna omejitev, ki je namenjena prevajanju, ključna, saj se prevodi kot dokazno gradivo vlagajo na sodišča ali k drugim organom. Zato morajo tolmač pripraviti prevod najkasneje do rokov, dogovorjenih s stranko. Pri teh prevodih je nadvse pomembno, da se v celoti skladajo z vsebino izvirnikov, kar sodni tolmači tudi potrjujejo s svojim žigom, ki je sestavni del vsakega sodno overjenega prevoda.

  V prevajalskem servisu Hieroglifi vam nudimo storitve tolmačev oziroma tolmačenja za vse podprte jezikovne kombinacije, ki jih opravljajo slovenski sodni tolmači.

  Če potrebujete tolmača, vam bomo z veseljem pripravili ponudbo. Pišite nam na info@hieroglifi.si.


  Sodni tolmač pripravi sodno overjeni prevod, torej listino, ki je sestavljena iz izvirnika in originala. Listi so fizično speti oziroma zvezani z narodno vrvico, na zadnji strani pa sodni tolmač odtisne svoj uradni žig ter se podpiše. V kolikor mora biti zvezan izvirni dokument, nam ga pošljite prek navadne pošte ali osebno dostavite v našo pisarno na Dunajski cesti 158 v Ljubljani. Če se vam mudi, se lahko dogovorimo tudi za osebni prevzem. Če je listina lahko zvezana s kopijo, nam skeniran dokument pošljite prek e-pošte na info@hieroglifi.si in postopek bo hitrejši.

  Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli pravo rešitev.


  V kolikor bi najprej potrebovali ponudbo ali predračun za storitev sodnega tolmača, nam dokument, ki ga bomo varovali kot zaupnega, pošljite na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli neobvezujočo ponudbo z naše strani. Če se boste odločili za sodno overjeni prevod, vam bomo sodno overjeni prevod pripravili najkasneje do roka, navedenega v ponudbi.

  Vsak naročilo, za katerega je potreben sodni tolmač, v prevajalskem servisu HIEROGLIFI sprejme vodja projektov, ki pripravi analizo, s katero oceni, koliko časa bo potrebnega za sodno overjeno prevajanje besedila in kakšna bo okvirna cena prevoda (glede na naš cenik sodnega tolmačenja). Končna cena prevoda se namreč obračuna na podlagi prevedenega besedila, ki pa se običajno od izvirnika minimalno razlikuje.


  V prevajalskem servisu HIEROGLIFI hitro odzivnost postavljamo na prvo mesto, zato boste že v nekaj minutah po oddanem povpraševanju prejeli odgovor z naše strani. Če potrebujete ponudbo, jo bomo pripravili takoj, ko bo to mogoče.

  Običajna prevajalska norma je 2000 besed na dan oziroma 8 avtorskih strani. Vendar na delovni proces in učinkovitost vpliva več dejavnikov: težavnost oziroma zahtevnost besedila, število strani, jezikovna kombinacija ter ne nazadnje rok za izvedbo. Zavedamo se, da je časovna komponenta tudi za vas ključnega pomena, zato si želimo, da bi lahko vedno ustregli vaši želji. V kolikor vašega želenega roka nikakor ni mogoče doseči, vam bomo to povedali takoj in prepričani smo, da bomo skupaj našli rešitev, ki bo sprejemljiva za vse.

  Storitev, ki jo bo pri nas izvedel sodni tolmač bo torej opravljena čim prej, vsekakor pa do roka, navedenega v ponudbi.


  Obračunska stran zajema 1500 znakov brez presledkov. Besedila, ki jih prejmemo v obliki, ki jo je mogoče urejati (na primer .doc ali .txt), hitro analiziramo in ugotovimo, kakšen je obseg besedila, koliko časa bo potrebnega za sodni prevod in kakšna bo okvirna cena (glede na naš cenik sodnega tolmačenja). Če pa je dokument v obliki, ki se je ne da urejati (na primer .pdf), bomo dokument najprej morali pretvoriti in šele nato bomo lahko dokument analizirali.


  Dokumente nam lahko pošljete predhodno v elektronski obliki po elektronski pošti, za vezavo pa bomo potrebovali tudi fizični original. V vsakem primeru je najbolje, da stopite v stik z nami (info@hieroglifi.si) in dogovorili se bomo o najboljši možni rešitvi. Če so roki zares kratki in imate dokument samo v fizični obliki, dostava s pošto pa bi bila časovno potratna, se lahko zmenimo za osebni prevzem in dostavo.


  Seveda. Pišite nam na info@hieroglifi.si in v najkrajšem možnem času boste prejeli odgovor z naše strani.


  Da. Kadar potrebe to zahtevajo, delamo tudi ob vikendih in praznikih. Vedno se bomo potrudili, da bomo kar najbolje skladni z vašimi potrebami in željami. Pišite nam na info@hieroglifi.si in skupaj bomo ugotovili, ali je vaš želeni rok mogoče ujeti.


  Plačilo za pravne osebe se izvede na podlagi izstavljenega računa, ki ga podjetje prejme po pošti (glede na naš cenik sodnega tolmačenja). Fizične osebe pa storitev plačajo vnaprej in na podlagi prejetega dokazila o plačilu računa damo besedilo v prevajanje.


  Seveda. V prevajalskem servisu HIEROGLIFI vsaki morebitni stalni stranki pripravimo individualno ponudbo, ki zajema njene specifične potrebe. Na osebnem sestanku vam bomo z veseljem predstavili naš način dela in ugodnosti, ki jih boste deležni kot stalna stranka. Če bi se želeli dogovoriti za osebni sestanek, nam pišite na info@hieroglifi.si.

  Ne glede na to, ali ste stalna stranka ali ne, je naša glavna zaveza doseganje visoke kakovosti in s tem tudi zadovoljstva naših strank, kar vselej postavljamo v ospredje.


  Zagotavljamo naslednje storitve tolmačenja:

 • sodni tolmač za albanščino
 • sodni tolmač za angleščino
 • sodni tolmač za arabščino
 • sodni tolmač za bolgarščino
 • sodni tolmač za bosanščino
 • sodni tolmač za češčino
 • sodni tolmač za črnogorščino
 • sodni tolmač za finščino
 • sodni tolmač za flamščino
 • sodni tolmač za francoščino
 • sodni tolmač za gotico
 • sodni tolmač govorice gluhonemih
 • sodni tolmač za novogrški jezik
 • sodni tolmač za grščino
 • sodni tolmač za holandščino (nizozemščino)
 • sodni tolmač za hrvaščino
 • sodni tolmač za iranščino
 • sodni tolmač za italijanščino
 • sodni tolmač za japonščino
 • sodni tolmač za kitajščino
 • sodni tolmač za latinščino
 • sodni tolmač za madžarščino
 • sodni tolmač za makedonščino
 • sodni tolmač za nemščino
 • sodni tolmač za pakistanski jezik
 • sodni tolmač za pakistanski-urdu jezik
 • sodni tolmač za pakistanski pandžabi jezik
 • sodni tolmač za poljščino
 • sodni tolmač za portugalščino
 • sodni tolmač za romunščino
 • sodni tolmač za ruščino
 • sodni tolmač za slovaščino
 • sodni tolmač za srbohrvaščino
 • sodni tolmač za srbščino
 • sodni tolmač za španščino
 • sodni tolmač za švedščino
 • sodni tolmač za turščino
 • sodni tolmač za ukrajinščino